Tentang Takaful

Apa Itu Takaful?

Takaful merupakan salah satu konsep insurans yang berasaskan Muamalat Islam yang berlandaskan hukum Syariah. Konsep ini sebenarnya telah diamalkan sejak lebih 1,400 tahun dahulu. Pada asasnya, system Takaful berteraskan konsep kerjasama, tanggungjawab, jaminan, perlindungan dan saling membantu dalam kalangan para pesertanya.

Melalui semangat kerjasama dan tanggungjawab sesama peserta, amalan menyumbang dan kebajikan memberikan peluang kepada para peserta untuk mendapatkan  manfaat dalam dua bentuk keuntungan. Pertama, keuntungan daripada segi kewangan menerusi pelan Takaful itu sendiri. Kedua “manfaat” daripada segi rohaniah di mana para peserta dapat memenuhi tanggungjawabn yang disyariatkan oleh agama dan tuntutan social melalui kaedah Tabarru’. 

Apa Itu Ta'awun?

Perkataan Ta’awun berasal dari bahasa arab. Iaitu saling bantu membantu atau saling tolong menolong. Ia adalah konsep bantu membantu di antara para Peserta di dalam Takaful. Dimana, peserta bersetuju untuk membayar pampasan sekiranya berlaku musibah.

 

Contoh Ta’awun dalm kehidupan seharian

 

1. Meringankan beban hidup orang lain
2. Menutupi aibnya
3. Memberi bantuan kepada seseoarang
4. Mengunjungi orang yang sedang sakit atau menerima sesuatu musibah

Apa Itu Tabarru'?

Tabarru’ dalam Takaful adalah Amaun derma di mana Peserta / Orang Yang Dilindungi memberi dengan rela hati untuk membantu satu sama lain sekiranya ada berlaku sesuatu musibah di kalangan peserta / Orang Yang Dilindungi. Darpda tabung yang di kumpulkan inilah konsep Takaful itu di terjemahkan.

Sistem Takaful tidak hanya bermanfaat kepada Muslim sahaja, malah ia turut memberi kebaikan kepada semua peserta tanpa mengira pegangan agama mereka.Pendapat peribadi saya ,ganjaran pahala sudah ada kerana kita telah menyumbang sebahagian derma(caruman) kita tadi untuk membantu keluarga yang kita tidak kenali bagi meringankan kesakitan/musibah yang berlaku ke atasnya.

Bagaimana Tabung Tabarru' Berfungsi?

Perkhidmatan Yang Di Sediakan

Keluarga adalah harta yang paling berharga. Ia tiada nilai untuk di ganti. Dengan memiliki Pelan Perlindungan Takaful, masa depan keluarga anda lebih terjamin dan lebih di hargai. Dapatkan Pelan Takaful Ideal untuk anda sekarang. Takaful adalah tanda kasih sayang anda kepada keluarga.

Penggantian Pendapatan
(Income Replacement)

MLTT
(Medical Card & Others
Coverage
)

HIBAH

MORE INFO >

Separuh Masa
(Part Time)

Sepenuh Masa
(Full Time)


MORE INFO >

Medikal Kad Sahaja
(Medical Card Only)

Medikal Kad &
Perlindungan Lain – lain
(Medical Card & Others
Coverage)

MORE INFO >

Anda ada sebarang pertanyaan?

Copyright © 2021 | zaremiothman.com | Web Design By: ZO